hp, קריית גת

שנת ביצוע: 2020

תיאור הפרויקט: מיתוג מחדש ותצוגת יכולת הדפסה במפעל hp על מנת לחשוף בפני לקוחות מהעולם יכולות חדשות של החברה.
בוצע שימוש בחומרים ואיכויות מהמתקדמים בעולם.

קרדיטים: שיתוף פעולה בעיצוב של סטודיו דיפרו וסטודיו hp

דילוג לתוכן